Wstecz

Popularna rodzina TrueView

Zacznijmy od wytłumaczenia, czym jet TrueView. Jest to unikalna rodzina formatów reklamowych wideo o zasięgu porównywalnym z telewizją. To rodzaje reklamy internetowej, wykorzystywany na portalach z materiałami filmowymi. Przy ich zastosowaniu reklamodawca płaci tylko wtedy, gdy użytkownicy sami zadecydują o obejrzeniu reklamy. Krótko mówiąc, widz wybiera i ogląda ciekawą reklamę, która odpowiada jego potrzebom, a jej przekaz tym samym dociera do zainteresowanych odbiorców, na czym zależy reklamodawcy.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Korzyści, jakie płynął z reklamy wideo TrueView:

– ekonomiczne – płacisz tylko wtedy, gdy odbiorca ogląda reklamę,

– znaczące wiadomości i czas – dostarczenie właściwej wiadomość do konkretnej osoby we właściwym czasie,

– zaangażowana publiczność – widzowie reklam wideo TrueView są o 75% bardziej zaangażowani od widzów, którzy muszą je obejrzeć,

– bardzo duże targetowanie – szeroki zakres kryteriów kierowania reklam (m. in. według wieku, płci, zainteresowania, słowa kluczowego oraz kontekstu) pozwala na silnie ukierunkowanie przekazu,

– analiza – możemy dokładnie śledzić interakcję widza z reklamą wideo,

– efektywne zarządzanie – możliwość ciągłej analizy i dostosowywania kampanii, aby zoptymalizować jej skuteczność poprzez monitorowanie obszarów generujących najlepsze wyniki. Dzięki temu osiągnie się zwrot wydatków z inwestycji,

– szansa przemiany reklamy w viral – widzowie mają prawo do rozpowszechniania wiadomości, więc im większe zaangażowanie, tym większe prawdopodobieństwo, że reklama stanie się wirusowa.

Kampania reklamowa w formacie TrueView nie musi być taka sama jak w telewizji. Powinna być uzupełnieniem, wartością dodaną i nakierowaną na określonego widza. Reklama wideo TrueView jest znacznie tańsza od reklamy telewizyjnej, a jej zasięg jest porównywalny. Może być świetnym dopełnieniem kampanii telewizyjnej.

A jak ma wyglądać?

Powinna być dostosowana do odbiorcy, wciągać go i motywować do obejrzenia jej w całości. Pierwsze 5 sekund jest decydujące. Trzeba zaskoczyć, zaszokować lub rozśmieszyć, zwrócić uwagę widza, zatrzymać go na chwilę. Czyli przekazać właściwej osobie trafną informacji we właściwym czasie.

Kto należy do rodziny?

in-streamin-searchin-display

A ile to kosztuje?

W kampaniach TrueView płatność następuje, gdy odbiorca obejrzy reklamę lub wybierze ją do obejrzenia (w zależności od zastosowanej formy reklamy wideo). Szacowany średni koszt jednego, pełnego obejrzenia reklamy wideo (CPV) to około 20-30 groszy. Im więcej użytkowników obejrzy reklamę w całości (lub jej 30 sekund), tym tańsze będą pełne obejrzenia.

W YouTube funkcjonuje przelicznik CPM czyli koszt dotarcia do 1.000 użytkowników, który kształtuje się na poziomie 25zł. W przypadku gdy reklama ma współczynnik obejrzeń 25% (25% pełnych wyświetleń), wówczas cena pełnego obejrzenia wyniesie około 10 groszy.

Koszt 1000 pełnych obejrzeń = Średni koszt CPM / Wskaźnik dotarcia do końca reklamy

Przykład

          Wskaźnik dotarcia do końca reklamy = 25%

          Średni CPM Trueview In-Stream = 25zł

Koszt 1000 pełnych obejrzeń = 25 / 0,25 = 100 zł

Koszt 1 pełnego obejrzenia = 10 groszy

Kampania wideo TrueView na YouTube od innych serwisów wyróżnia zasięg. Jest to największy i najważniejszy czynnik dający siłę tym reklamom. Jest sposobem na angażowanie widza, zwiększenie ruchu na stronie i podniesienie świadomości marki.

red.

Powrót